Sepet
%25
Kayıtdışı Ekonomi Ve Karapara
Yayınevi
Sayfa Sayısı
176
Ebat
16x24 cm
Basım Yılı
2018
ISBN
9786059221689
Liste Fiyatı
17.50 TL
Bizdeki Fiyatı
13.13 TL
Sepete EkleTavsiye EtFavorilere Ekle
Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz. 
Mustafa Kemal Atatürk
 
İktisat bilmenin yararı, ekonomik güçlüklere geçerli çözümler bulmak değil, iktisatçılar tarafından aldatılmayı önlemektir.
A. John Robinson
 
Nüfus miktarı da yalnız rakamla sayılmamalı; çünkü az kazanıp çok sarf eden az nüfus, azla geçinip çok biriktiren fazla nüfustan daha çabuk devleti yıpratır.
Francis Bacon
 
Küçük harcamaları gözden kaçırmayın, bazen küçük bir delik koca bir gemiyi batırır. 
Benjamin Franklin
 
Hiç şüphesiz ki bireyler yaşamlarını devam ettirebilmek için öncelikle ihtiyaç duydukları kaynakları elde etme ve süreç içerisinde de bu kaynakları arttırma çabasında olmuşlardır. Ancak bu çabaların toplumda var olan yasalar, değerler ve normlara olan uyumları, sosyal toplum içerisinde yaşanan ekonomik faaliyetlere yönelik düzenlemelerle belirlenmeye çalışılmaktadır. Farklı toplum yapıları, ekonomik sistemlerin gerektirdikleri ve farklı kurumsal yapılar göz önüne alındığında, toplumlar arası farklılıkların görülmesi normal karşılanması gereken bir durumdur. Ancak bu farklı yapıların ve kurumların amacı ise, piyasalardaki ve ekonomik sistemlerdeki belirsizlikleri azaltmak ve sürdürülebilir bir düzen sağlamaktır. 
Kayıtdışı ekonomi makroekonomik dengeleri toplum yararına düzenlemek isteyen devletlerin ve en nihayetinde de ulusal ekonomilerin ciddi bir çıkmazı olmakta ve her geçen gün de büyüyen hacmiyle kontrol edilemeyen bir ekonomik harekete dönüşmektedir. Bu noktada ülkelerin farklı politika ve stratejilerinin, toplumsal bilinç ve ekonomik çıkarların insanlar üzerindeki etkilerinin, ayrıca sosyal bilinç ve bireysel önceliklerin belirlenebilmesi, kayıtdışı ekonomiyi açıklayan unsurları oluşturmaktadır.
Özellikle kayıtdışı ekonomi içerisinde toplumun her noktasını etkilemesi anlamında karapara da makroekonomik anlamda, para talebinde istikrarsızlık ve para talebinin öngörülemezliği, döviz, menkul kıymet ve gayrimenkul piyasasında istikrarsızlık, uzun dönemli büyüme oranında düşme, gelir dağılımında bozukluk, vergi hasılatının düşmesi ve bu düşüşle ortaya çıkan diğer sorunlar ve mali kurumların bünyelerinde dengesizlik yaratmakta karapara, yasadışı faaliyetler ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklanması sonucunda ise terörün finansmanı, uyuşturucu kaçakçılığı gibi sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyo-politik etkiler de doğurmaktadır. Bu çerçevede ilk etki, toplumsal dokuda, sosyal ve ticari ahlak yapısında zayıflama şeklinde ortaya çıkabilmektedir.
Etkin ekonomi politikaları ülkelerin kayıtdışı ve karapara ekonomilerine olan yaklaşımlarını ve makro düzeyde de global ekonomik dengeleri etkilemektedir. Bu noktada farklı tüketici davranışlarının ekonomik düzen içerisinde homojen davranamayacakları varsayımından hareketle uygulanması gereken önlemler ve yaptırımlar, trend olarak ülkelerin gelecekteki ekonomik konjonktürlerini yakından etkileyecektir.